ผศ.ดร. ธนิศา นุ่มนนท์

Telephone Number: 
02-723-4977
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Computer Science) (International Program), National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
M.S. (Computer Engineering) University of Southern California, USA.
B.Eng. (Control Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
Certificate: 
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform SE 5.0 (SCJP 5.0)
Sun Certified Mobile Application Developer for J2ME v1.0 (SCMAD 1.0)
Sun Certified Web Component Developer for J2EE 1.4 (SCWCD)
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform SE 1.4 (SCJP 1.4)
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform SE 1.2 (SCJP 1.2)
งานวิจัย: 
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้การโปรแกรมเชิงออฟเจ็ค
A Bluetooth Remote Controller on a Mobile Phone Using Java Micro Edition
งานสอน: 
Computer Program Development 2 (Java)
Client-Server Systems
Computer Program Development 1 (C)
Web Services Programming
Wireless Device Programming
Enterprise Application Programming
รูป: 
Order: 
6