ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

Telephone Number: 
02-723-4900
เว็บไซต์: 
http://161.246.38.75/supakit
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

D.Eng (Electrical Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand M.Eng (Computer Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand B.S.Ed. (Electronic and Computer) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

Certificate: 

งานวิจัย: 

    Optimization techniques by Hybrid Evolutionary Computations
    Genetic Algorithms
    Particle Swarm Optimization
    Recognition and Classification system by Hidden Markov Models
 

งานสอน: 

รูป: 
Order: 
20