TCAS รอบ 2 : โควตา (ประจำปีการศึกษา 2562)

TCAS รอบ 2 : โควตา (ประจำปีการศึกษา 2562)

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

Best Paper Award งานประชุมวิชาการ KST 2019

Best Paper Award งานประชุมวิชาการ KST 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมฯ