ผศ.ดร. โอฬาร วงศ์วิรัตน์

อีเมล: 
Telephone Number : 
0-2723-4970
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/~olarn
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

D.Eng. (Electronics) M.S. (Electrical Engineering) B.Eng. (Electronics) B.B.A. (General Management)

Certificate: 

งานวิจัย: 

Embedded System Distributed virtual environments Communication networks E-learning

งานสอน: 

Mobile Communications Technology Communication Systems Decision Support Systems Wireless Communications and Networks Management Information Systems

รูป: 
Order: 
3