รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4968
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/dme/index_th.html
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

Ph.D. (Electrical Engineering) Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA.
MSEE (Electrical Engineering) Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA.
B.Eng. (Electrical Engineering) First Class Honor, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

Certificate: 

งานวิจัย: 

Fuzzy System
Neural Networks
Data Mining
Control Systems

งานสอน: 

Analysis and Design Algorithms
Advanced Computer Mathematics

รูป: 
Order: 
1