ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4965
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/~pattarachai
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, USA.
M.Sc. (Computer Science) llinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, USA.
B.Sc. (Computer Science) First Class Honor, Thammasat University, Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 
Cognitive Modeling
Automated Reasoning
Artificial Intelligence
Intelligent Agents
Database
Data Warehouse
Data Mining
งานสอน: 
Database Systems
Expert Systems
รูป: 
Order: 
3