อาจารย์ศรีนวล นลินทิพยวงศ์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4969
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/srinual
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
M.Sc. (Information System Management) The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
M.B.A. (Management) Kasetsart University, Bangkok, Thailand
B.Sc. (Finance) Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 
Information Technology Management
Knowledge Management
Strategic Information Systems
งานสอน: 
Database Systems
Management Information Systems
Economics of Information Technology
Software Project Management
Management of Information Technology
รูป: 
Order: 
1