อาจารย์พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4959
ประวัติการศึกษา: 
M.Sc. (Information Science) King Mongkot's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
B.B.A. (Business Computer)
งานวิจัย: 
Information System Object-Oriented Technology
Software Quality Assurance
งานสอน: 
Information System Analysis and Design
Software Engineering
Introduction to Software Quality Assurance
Advanced Database System
รูป: 
Order: 
4