ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4979
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Information Technology) Queensland University of Technology, Australia.
M.Eng. (Computer and Telecommunication Engineering) Wollongong University, Australia
B.Eng. (Electrical Engineering) Thammasart University, Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 
Modeling and performance evaluation of communication networks
Computer Networks
Wireless Networks
งานสอน: 
Network Technology and Internet
Computer Simulation and Modeling
รูป: 
Order: 
8