รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย (Assoc.Prof.Dr.Chotipat Pornavalai)

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4962
ประสบการณ์บริหาร: 

1. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                       ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546  

2. ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                          ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2550 

3. ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระหว่าง พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2551

ประวัติการศึกษา: 

Ph.D. (Information Sciences) Tohoku University, Sendai, Japan
M.Sc. (Information Sciences) Tohoku University, Sendai, Japan
B.Eng. (Electronics Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

Certificate: 

Cisco Certified Internetwork Expert - CCIE#14226
Certified Information Systems Security Professionals - CISSP
Certified Information Systems Auditor - CISA

งานวิจัย: 

Computer Networks
Information Systems Security
Artificial Intelligence
Wireless Networks and Mobile Communication

งานสอน: 

Computer Network Technology
Information Systems Security
Computer Networking Research
Practical Computer Networking

รูป: 
Order: 
2