ผศ.ดร. กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4900
เว็บไซต์: 
https://sites.google.com/it.kmitl.ac.th/kanokwan
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

Doctor of Philosophy (Informatics),The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan

Master of Management in Public Administration (Public Policy and Management), Tsinghua University, Beijing , China

Master of Science in Information Management (Royal Thai Government Fellowship), Asian Institute of Technology, Thailand

Bachelor of Science in Information Technology (Science), Assumption University, Thailand

Certificate: 

งานวิจัย: 

E-Business Management

Information Technology Adoption

Information Management

Technology Management

Consumer Behavior in the Digital Market

งานสอน: 

E-Commerce Fundamentals and Development

E-Business Technology and Development

รูป: 
Order: 
18