รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย (Assoc.Prof.Dr.Chotipat Pornavalai)

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4962
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Information Sciences) Tohoku University, Sendai, Japan
M.Sc. (Information Sciences) Tohoku University, Sendai, Japan
B.Eng. (Electronics Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
Certificate: 
Cisco Certified Internetwork Expert - CCIE#14226
Certified Information Systems Security Professionals - CISSP
Certified Information Systems Auditor - CISA
งานวิจัย: 
Computer Networks
Information Systems Security
Artificial Intelligence
Wireless Networks and Mobile Communication
งานสอน: 
Computer Network Technology
Information Systems Security
Computer Networking Research
Practical Computer Networking
รูป: 
Order: 
5