ผศ.ดร. สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4900
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Engineering Science) University of Oxford, United Kingdom.
M.E. (Electronics,Information and Communication Engineering) Waseda University Tokyo, Japan.
Certificate: 

งานวิจัย: 

งานสอน: 

รูป: 
Order: 
7