อาจารย์วารุนี บัววิรัตน์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4966
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
M.S. (Technology Management) Mercer University Atlanta, GA, USA.
B.Sc. (Statistics) Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 
Data Mining
Management Information System
Business Intelligence
Technology Management
งานสอน: 
Introduction to Information Technology
Management Information System
Operation Research
รูป: 
Order: 
2