ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4975
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/sumet
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 

Ph.D. (Information Sciences) Tohoku University, Japan

M.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

B.Eng. (Electrical Engineering) Chiang Mai University, ChiangMai, Thailand
Certificate: 
Cisco Certified Academy Instructor (CCAI) for CCNA
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Cyber Defense Initiative
Computer Hacking Protection and Cyber Crime Investigator
Network & Internet Security for IT Professionals
งานวิจัย: 
Communication Network
Network Simulation and Modeling
Performance Analysis
Congestion Control
Bandwidth Management
Information System Security
Network Appliances
งานสอน: 
Data Communications and Networks
Network Technology and The Internet
Network management and Design
Practical Computer Networking
Computer Programming (C Programming)
Information System Security
Computer Simulation and Modeling
รูป: 
Order: 
17