ดร.สุพัณณดา โชติพันธ์

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4956
ประสบการณ์บริหาร: 

ประวัติการศึกษา: 
กำลังลาศึกษาต่อปริญญาเอก
M.Eng. (Computer Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
B.Eng. (Computer Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 
Artificial Intelligence
งานสอน: 
Introduction to Information Technology
Data Structures and Algorithms
Operating System
Artificial Intelligence
Computer Graphics
รูป: 
Order: 
15