ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

อีเมล: 
Telephone Number : 
02-723-4900
เว็บไซต์: 
http://www.it.kmitl.ac.th/~teerapong
ประวัติการศึกษา: 
Ph.D. (Computing Science) University of Glasgow
MSc. (Software Systems Engineering) University College London,United Kingdom.
B.Eng. (Computer Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand
Certificate: 

งานวิจัย: 

1. Information Retrieval (IR)

 • Diversity-Based Document Retrieval
 • Effectiveness Measures and Evaluation Methodologies
 • Mnemonic Keyword Generation for Foreign Vocabulary Learning 
 • Clustering and Topic Modelling Techniques 
 • Temporal IR
 • Multimodal Interaction for IR
 • Multimedia Mining and Search

 

2. Human Computer Interaction

 • User Collaboration on Information Seeking Tasks
 • Multimodal User Feedback

 

3. Crowdsourcing

 • Interactive IR Evaluation through Crowdsourcing
 • Labeling Tasks with Quality Management

   

4. Personal Information Management

 • Adaptive and Personalized Search Systems
 • Personal Information Context        

   

5. Machine Learning

 • Learning to Rank
งานสอน: 

Information Retrieval

Software Engineering

Information System Development

รูป: 
Order: 
18